VÝPOČET VÝŠE STÁTNÍ PODPORY  
V RÁMCI "ÚSPORNÉHO TARIFU" 2022/2023  
         
podpora na obnovitelné zdroje energie Vaše roční spotřeba elektřiny pro výpočet úspory POZE
 
MWh/rok  
Podpora (úspora) na POZE až do 31.12.2023      
     
Sazba elektřiny  v roce 2022 (ke dni 23.8.2022)  
     
Výše podpory v roce 2022      
(bez poplatků za POZE)
     
Sazba elektřiny  v roce 2023      
     
Výše podpory v roce 2023      
     
Pro vytápění, vaření, přípravu teplé vody v RD. Myšleno pouze pro domácnosti. Pokud jste v bytě a máte v rámci bytové domu plynovou kotelnu, zaškrtněte níže domovní kotelnu a zde dejte ne.
Odebíráte doma zemní plyn?
   
Pásmo roční spotřeby plynu      
MWh/rok  
Výše podpory na plyn      
     
Myšleno centrální plynová kotelna, kotelna na uhlí aj.
Do 30. listopadu 2022 distributorovi plynu nahlašte počet vytápěných bytových jednotek
Máte v bytovém domě s více b.j. domovní kotelnu?
   
Výše podpory domovní kotelnu v domě      
     
Obchodníci zohlední pomoc pro zákazníka v domě s byty a s centrálním vytápěním od 1. února 2023 Vytápím v bytě dálkovým teplem
 
Výše podpory na vytápění dálkovým teplem      
     
         
Celková podpora státu v rámci úsporného tarfiu  
     
Máte na odběrném místě provozovnu?
 
Doplňující výpočet - zadejte vaše platby za energie      
Vaše roční platba za elektřinu  
Kč/rok  
Vaše roční platba za zemní plyn  
Kč/rok  
Vaše roční platba za teplo v bytě        
Kč/rok  
         
         
Stát vám na energie přispěje z ročních plateb  
         
   
Poznámka autora:  
Nepočítá kalkulačka nebo máte na řídcích NaN?  
Promažte cache prohlížeče pomocí SHIFT+F5 (CTRL+F5) nebo vymažte historii prohlížení v telefonu  
         
Otázky a odpovědi k úspornému tarifu zde