VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY DOMU
Jakou střechu má váš dům?
Šikmá
Plochá
     
       
 
 
   
 
  Celková vytápěná plocha   Počet podlaží  
m2      
  Plocha oken   Uvažováno s % zasklení  
     
Energetický standard  
Větrání domu  
 
 
 
Lokalita   Vnější teplota dle lokality  
 
  °C  
  Vnitřní teplota   Rozdíl teplot pro výpočet  
°C     °C  
 
  Orientační tepelná ztráta objektu  
 
Počet osob  
   
 
Doporučený výkon tepelného čerpadla vzduch/voda    
 
TČ na vytápění
 
TČ také na teplou vodu  
   
 
Tepelné čerpadlo země/voda    
Orientační hloubka vrtu (maximální doporučená hloubka jednoho vrtu je 130 m)    
   
Či orientační plocha zemního registru (klasická pokládka)    
   
 
Či plocha slinků (hustější pokládka spíše vhodná pro výkony do 4 kW)  
 
                 
autor kalkulačky    
Ing. David Staněk      
Pokud byste požadovali vypočítat tepelnou ztrátu přesněji obálkovou metodou nebo po místnostech pro návrh otopné soustavy
Napište nám email              
                 
odborný garant Refsite tools
Asociace energetických specialistů, z.s.
www.asociacees.cz