PŘECHOD Z PLYNU NA TEPELNÉ ČERPADLO
Včetně výpočtu tepelné ztráty ze spotřeby plynu
  Jaké údaje znáte?            
 
  Měrná potřeba tepla na vytápění z energetikého hodnocení či PENB  
  kWh/m2.rok        
  Vytápění plocha domu          
  m2          
                 
Spotřeba plynu       Spotřeba plynu je na  
  MWh/rok     Vytápění  
  Ideálně průměr za 3 roky       Teplou vodu
            Vaření  
                 
  Kdo v domě bydlí a jak se temperuje    
 
   
                 
Cena plynu   Cena elektřiny nyní (předpoklad D02d)  
  Kč/kWh   Kč/kWh      
  Ceník ČEZ od 18.5.2022 zde Kalkulator ERU      
                 
Typ kotle              
 
     
                 
Lokalita       Max venkovní teplota dle lokality  
 
  °C    
                 
Korekce počasí od normálu   Průměrná teplota v topné sezoně  
 
  °C    
                 
Počet osob            
  os.            
                 
Průměrná vnitřní teplota          
  °C            
                 
Odhad tepelné ztráty domu ze spotřeby    
       
                 
Ekonomika přechodu na tepelné čerpadlo    
  Cena elektřiny D57d Ceník ČEZ od 18.5.2022    
Kč/kWh NT 20 hodin        
  Kč/kWh VT 4 hodin        
        Kalkulator ERU      
                 
Sezonní topný faktor SCOP tepelného čerpadla      
  SCOP na vytápění            
  (-)            
                 
  SCOP na teplou vodu            
(-)            
                 
Bivalence elektro:
         
Kč/rok          
   
Kč/rok          
Porovnání pokud by se vytápělo čistě elektrokotlem a boilerem    
Kč/rok          
   
Kč/rok          
Aditivní úspora na "zásuvkové elektřině" v případě přechodu z D02d na D57d
kWh/rok
započítat úsporu na "zásuvkové elektřině"
Kč/rok          
Orientační platba za jističe navíc ze sazby D02d na D57d Ceník ČEZ od 1.4.2022  
Velikost jističe před instalací TČ
 
       
Velikost jističe po instalaci TČ
pokud nevíte, zvyšte o jeden stupeň
 
       
započítat navýšení platby za jističe?
a ostatních stálých plateb
Kč/rok          
                 
Cena tepelného čerpadla v Kč   Návratnost    
  let    
                 
     
     45 000 Kč     Na co lze získat dotaci?  
Lze získat pouze dotaci v oblasti podpory C2. Tepelné čerpadlo na teplou vodu (i když má režim vytápění). U oblasti podpory C2 nerozhoduje původní zdroj.
Odkaz zde strana 16              
                 
autor kalkulačky
Ing. Petr Kotek, Ph.D.
                 
odborný garant Refsite tools  
Asociace energetických specialistů, z.s.            
www.asociacees.cz