NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT
  poznámka autora: Pokud se vám nezobrazuje kalkulačka korektně, stiskněte na klávesnici současně CTRL+F5 nebo SHIFT+F5  
    Obecné podmínky dotace      
Žadatel je vlastníkem posuzované nemovitosti a má v ní trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022
 
Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
Žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení
   
  Jaká opatření budete chtít aplikovat? Dotace na opatření    
Zateplení fasády                                6 000 Kč na běžný metr délky
Zateplení střechy                           120 000 Kč na celé opatření
Zateplení stropu pod půdou                              50 000 Kč na celé opatření
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným prostorem                              60 000 Kč na celé opatření
Výměna oken                              12 000 Kč kus okna (balkonová sestava jsou 2ks)
Výměna vchodových dveří                              18 000 Kč na 1 kus
  ZATEPLENÍ FASÁDY
  Vyberte materiál Součinitel tepelné vodivosti návrhový    
   
Návrhový součinitel tepelné vodivosti je vždy větší než deklarované hodnoty. Započtena paušální přirážka. 7% u nasákavých materiálů a 3% u nenásakavých.
W/mK  
    Typ izolantu      
         
    Výrobce      
         
         
    Minimální tlouštka izolantu pro splnění podmínky NZU Light mm  
    Orientační plocha fasády, kterou budete zateplovat m2  
    Orientační cena opatření Kč/m2  
     Orientační investice opatření   
    Kolik metrů délky fasády budete izolovat  m  
     Dotace na fasádu   
Dotace pokryje
Doplatek z vlastních prostředků
  ZATEPLENÍ STŘECHY
Vyberte materiál Součinitel tepelné vodivosti návrhový
   
Návrhový součinitel tepelné vodivosti je vždy větší než deklarované hodnoty. Započtena paušální přirážka. 7% u nasákavých materiálů a 3% u nenásakavých.
W/mK  
Typ izolantu
         
Výrobce
         
         
    Minimální tlouštka izolantu pro splnění podmínky NZU Light mm  
    Plocha střechy m2  
    Orientační cena opatření Kč/m2  
     Orientační investice opatření   
     Dotace na střechu   
Dotace pokryje
Doplatek z vlastních prostředků
  ZATEPLENÍ STROPU POD PŮDOU
  Vyberte materiál Součinitel tepelné vodivosti návrhový    
   
Návrhový součinitel tepelné vodivosti je vždy větší než deklarované hodnoty. Započtena paušální přirážka. 7% u nasákavých materiálů a 3% u nenásakavých.
W/mK  
Typ izolantu
         
Výrobce
         
         
    Minimální tlouštka izolantu pro splnění podmínky NZU Light mm  
    Plocha stropu m2  
    Orientační cena opatření Kč/m2  
     Orientační investice opatření   
     Dotace na strop na půdu   
Dotace pokryje
Doplatek z vlastních prostředků
  ZATEPLENÍ PODLAHY NA ZEMINĚ NEBO NAD NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM
  Vyberte materiál Součinitel tepelné vodivosti návrhový    
   
Návrhový součinitel tepelné vodivosti je vždy větší než deklarované hodnoty. Započtena paušální přirážka. 7% u nasákavých materiálů a 3% u nenásakavých.
W/mK  
Typ izolantu
         
Výrobce
         
         
    Minimální tlouštka izolantu pro splnění podmínky NZU Light mm  
    Plocha podlahy m2  
    Orientační cena opatření Kč/m2  
     Orientační investice opatření   
     Dotace na podlahu   
Dotace pokryje
Doplatek z vlastních prostředků